Videnskursus om beskæftigelse og uddannelse

Hvornår er en borger i socialpsykiatrien klar til at starte i beskæftigelse og hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowerment-fokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats?

Kom med på videnskursus og hør nærmere

Her stiller vi skarpt på virkningsfulde metoder som IPS, BIP-projektet, Job-First og CTI. Vi forholder os til effekten af tværfaglige indsatser samt betydning af at møde borgeren med troen på, at det kan lykkes.

Kurset afholdes af Trancits konsulentenhed, Center For Videndeling i samarbejde med Komponent på vegne af Socialstyrelsen. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Tilmelding sker via Komponent, som administrerer kursustilbuddet. Klik herunder for at tilmelde dig.