SMARTe-mål

Starter jeres indsatsmål ofte med ”støtte til” eller ”sikre at” når I udfærdiger handleplaner og bestillinger?

I så fald er dette kursus relevant for jeres myndighedsafdeling.

Det skulle være så ”SMART”, men det kræver øvelse at udfærdige indsatsmål, der både er specifikke, målbare, acceptable, realistiske og tidsbestemte. Til gengæld kan ”SMARTe-mål” være med til at understøtte en god evalueringspraksis, når der skal foretages opfølgning på en indsats. Det er myndigheds ansvar at formulere målsætninger for bevilgede indsatser, hvilket sker igennem udfærdigelse af en handleplan til borger samt en bestilling til udfører. Det er derfor vigtigt, at myndighed er i stand til nøje at beskrive indhold, målsætninger samt omfang af de bevilgede indsatser, således, at udfører kan igangsætte og tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt heri. Myndighed kan derfor med fordel formulere samt definere bevilgede indsatser, via anvendelse af SMARTe-mål hvilket ligeledes er med til at understøtte en ansvarlig økonomi, idet indsatsens formål samt omfang konkretiseres samt afgrænses.

Kurset fokuserer på praksis og deltagerne vil konkret modtage en indføring i, hvordan man med afsæt i en grundig sagsudredning, kan afgrænse og konkretisere ønsket effekt af bevilget indsats, via SMARTe-mål.