Sagsscreening/sagsanalyse

Ungesager (16-17)

Center For Videndeling tilbyder sagsanalyse af ungesager, med henblik på afklaring af sammenhæng mellem behov, indsats og udgift. Der udarbejdes en skriftlig sagsanalyse, med udredning af borgers ressourcer og behov, samt konkrete anbefalinger til videre sagsforløb. Sagsanalysen overdrages ligeledes mundtlig med mulighed for sagssparring.

Voksensager (18 +)

Center For Videndeling tilbyder sagsscreening samt sagsanalyse af enkeltsager, med henblik på afklaring af sammenhængen mellem behov, indsats og udgift. På baggrund af sagsscreening identificeres fagligt og økonomisk effektiviseringspotentiale og der udfærdiges skriftlig sagsanalyse med anbefalinger til videre sagsforløb. Screeningsresultat samt sagsanalyse overdrages ligeledes mundtligt med mulighed for sagssparring.