Optimal opfølgningspraksis

Er jeres opfølgningspraksis optimal, eller kan I blive bedre til at evaluere på bevilgede indsatser, herunder have fokus på borgerinddragelse samt sikre sammenhæng mellem behov, indsats og udgift?

Kurset ”optimal opfølgningspraksis” giver konkrete redskaber til at foretage sagsopfølgning indenfor det specialiserede socialområde i voksenregi, med fokus på at sikre sammenhæng mellem behov, indsats og udgift. Via gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser på området samt eksempler på praksisudfordringer, introduceres myndighed for konkrete forslag til optimering af egen opfølgningspraksis.

Deltagerne introduceres bl.a. for:

  • nytænkning af mødeform, fokusering på dagsorden og styrket mødeledelse
  • optimal forberedelse til sagsopfølgning
  • sagsoplysning med fokus på borgerinddragelse samt kvalitet i dokumentationen
  • de lovgivningsmæssige rammer for opfølgning – retssikkerhed og forvaltningsretlige principper
  • redskaber til at identificere sager, hvor der ikke er sammenhæng mellem behov, indsats og udgift

Kurset lægger op til dialog og casearbejde omkring praksisudfordringer på området, med henblik på at understøtte deltagernes forudsætninger for at kunne overføre læringsudbytte fra kurset til egen daglig praksis.