Om Center For Videndeling

Vi er en uvildig konsulentenhed under Trancit, som yder landsdækkende konsulentbistand indenfor det specialiserede socialområde, i voksenregi. Vi har erfaring med at bistå myndighed i, at opnå øget kvalitet i sagsbehandlingen, via optimeret opfølgningspraksis med fokus på borgerens retssikkerhed, herunder grundig sagsoplysning. Dermed understøttes grundlaget for at kommunen træffer de rigtige afgørelser og dermed forvalter økonomisk ansvarligt.

Center For Videndeling peger ikke på konkrete leverandører, men bistår i at udrede støttebehov således at indsats herefter kan udmåles og tilrettelægges.

Vores konsulentbistand samt kurser varetages af socialfaglige konsulenter, med specialistviden og solid praksiserfaring indenfor det specialiserede socialområde. Konsulenterne er alle grunduddannet socialrådgivere kombineret med relevant efteruddannelse.