Styrk kollegial videndeling gennem samtalekort

Styrk kollegial videndeling gennem samtalekort Meget socialt arbejde bygger på tavs viden, det vil sige viden, som den enkelte rådgiver primært opbygger gennem egen erfaring. Kollegial videndeling kan derfor være værdifuld med henblik på at styrke en refleksiv praksis samt fælles faglighed. I praksis oplever mange myndighedsrådgivere dog en travl

Læs mere

Retssikkerhed for udsatte borgere

Retssikkerhed for udsatte borgere Vi vil gerne bidrage til debatten med udgangspunkt i rapport fra firmaet Embedsværket. Læs mere om Embedsværket’s analyse og anbefalinger

Læs mere

Lempelse af besøgsrestriktioner

Lempelse af besøgsrestriktioner og genåbning af aktiviteter for borgere i botilbud – hvad betyder det for kommunens opfølgningspraksis? Kommunen har fortsat en forpligtelse til at foretage opfølgning og tilsyn jf. bek nr. 559. Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer man anbefaler at kommunens tilsyn gennemføres på tilbuddet ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bek.

Læs mere