Kursus: ICM – Intensive Case Management

Indenfor Housing First tilgangen, er ICM-metoden en af de mest udbredte.

ICM er en intensiv og fleksibel støttemetode baseret på en recovery-orientering og empowerment fokuseret tilgang.

Metoden er evidensbaseret og afprøvet i randomiserede kontrolforsøg i flere lande.

Konklusionen er klar: borgere der befinder sig i hjemløshed eller er i risiko herfor, har markant større chance for at få en bolig og fastholde denne, hvis de tilbydes en indsats efter ICM.

Netop fordi, at ICM er en evidensbaseret metode, stiller det krav til ICM-medarbejderens kompetencer og indgående kendskab til kerneelemeneter. 

Vi tilbyder kurser i ICM, til jer der har behov for at blive indført grundigt i metodens rammer og kernelementer.

Efter du har deltaget på kurset, vil du have indgående forståelse for, hvad det kræver at praktisere efter metoden, og du vil bl.a. have opnået viden om:

  • ICM’s forankring i Housing First-tilgangens principper og værdigrundlag
  • ICM målgruppen
  • Recovery-orienteret og empowerment-fokuseret tilgang
  • ICM metodens kerneelementer og fokusområder
  • ICM-medarbejderens roller og fokus
  • Netværksbaseret tilgang og netværksskabende redskaber
  • Indføring i manualbaseret og evidensbaseret praksis, med blik for individuelle hensyn

Indhold:

Gennem en Grundig indføring i ICM metodens grundlag, vil vi arbejde med, hvordan ICM kan omsættes i jeres praksisvirkelighed. Vi udfolder metodens værdigrundlag og tilgang, samt afprøver og forholder os til ressourcefokuseret praksis samt afprøvelse af netværksbaserede redskaber. Alt sammen for at sikre deltagernes mulighed for, at overføre ny viden til egen praksis.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdrøftelser samt praksisøvelser.

Det praktiske:

Kurset er tiltænkt kommunale organisationer, indenfor det sociale område. Det kan være bostøtter, myndighedsrådgivere eller ledere, der har behov for at tilegne sig viden om metoden. Kurset afholdes som udgangspunkt over 2 dage + en efterfølgende opfølgningsdag, men der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede løsninger efter jeres konkrete behov.