Kursus: CTI – Critical Time Intervention

Bliv klogere på CTI-metoden med vores to-dages kursus, som er en del af Komponents kursuskatalog i år.

CTI-metoden vinder efterhånden indpas i mange af landets kommuner, fordi CTI er en evidensbaseret og omkostningseffektiv metode til at hjælpe udsatte borgere, når de befinder sig i en kritisk overgang.

Men netop fordi CTI er evidensbaseret, så stiller metoden en række ufravigelige krav til både CTI-medarbejderen og til organisationen bag. Disse krav – og deres betydning for både borgerne, medarbejderne og organisationen – behandler vi grundigt under dette to-dags CTI-kursus.

Efter du har deltaget på kurset, så vil du være helt skarp på, hvad det kræver at arbejde indenfor rammerne af CTI, og du har opnået viden om følgende emner;

  • baggrunden for CTI og erfaringerne med anvendelse af CTI-metoden både nationalt og internationalt
  • det faglige grundlag for CTI-metoden og ”housing-first”-princippet
  • målgruppen for CTI
  • kerneelementerne i CTI
  • CTI-medarbejderens roller og opgaver
  • hvordan CTI adskiller sig fra ”almindelige” støtteforløb; herunder hvordan et CTI-forløb er opbygget og kravene til en CTI-indsats
  • hvordan man kan arbejde netværksskabende – og hvorfor det er så vigtigt i CTI
  • hvordan man kan arbejde manual- og evidensbaseret og samtidig skabe rum for individuelle faglige vurderinger i forhold til den enkelte borger

Indhold

Gennem en grundig gennemgang af CTI; det metodiske grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne, arbejder vi med, hvordan CTI kan omsættes i praksis i jeres organisationer. Vi udfolder, hvordan man konkret kan arbejde netværksorienteret og drøfter kravene til en recovery-orienteret indsats. Med udgangspunkt i en case demonstreres CTI i praksis.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdiskussioner samt små praktiske øvelser/demonstrationer.

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig kurset her