Kursus: Optimal sagsopfølgning på socialområdet

Mangler du konkrete redskaber og inspiration til at forbedre kvaliteten af din sagsopfølgning?

Optimering af praksis for sagsopfølgning på socialområdet har igennem flere år været Center For Videndelings omdrejningspunkt og speciale. 

Vi ønsker at bistå landets kommuner i at opnå det bedste afsæt for at føre en opfølgningspraksis, der på én gang understøtter: 

  1. myndigheds faglige handlerum
  2. borgerens retssikkerhed
  3. effektfulde indsatser
  4. ansvarlig økonomisk forvaltning

Derfor er det også med stolthed og stor faglig ydmyghed, at Center For Videndeling kan se frem til, at vores kursus ”Optimal opfølgning på socialområdet” indgår i Komponents kursuskatalog i det nye år.

Kurset udbydes som tilmeldingskursus, men der er ligeledes mulighed for at hjemkøbe et forløb tilpasset jeres konkrete organisation.

Du kan læse mere og tilmelde dig via Komponent: https://www.cok.dk/optimal-opfoelgning-socialomraadet