Kompetenceløft via praksislæring

Center For Videndeling faciliterer kompetenceløft for myndighedsrådgivere på det specialiserede voksenområde.

Ved anvendelse af VUM-metoden og i tæt samarbejde med den enkelte sagsbehandler, tilbyder Center For Videndeling kvalitetssikring i enkeltsager samt kompetenceløft via praksislæring og videndeling. Vores koncept er udviklet med afsæt i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven samt Socialstyrelsens anbefalinger.

Vi sætter fokus på optimering af opfølgningspraksis:

  • nytænkning af mødeform, fokusering på dagsorden og styrket mødeledelse
  • udvikling og styrkelse af kompetencer i myndighedsrollen
  • sagsoplysning med fokus på borgerinddragelse samt kvalitet i dokumentationen
  • funktionsevnevurdering samt faglig vurdering med afsæt i aktuelle og faktuelle oplysninger
  • rehabilitering og udvikling – fokus på at understøtte borgerens potentiale

Herved understøttes kommunens grundlag for at træffe den rette afgørelse ud fra et både fagligt og økonomisk hensyn, hvor der er overensstemmelse mellem behov,  indsats og udgift.

Hensigten med kompetenceforløbet er, at den enkelte sagsbehandler får mulighed for at tage udgangspunkt i egen praksis, herunder at afprøve og implementere ny viden direkte i konkrete relevante anvendelsessituationer. Herved opnås sammenhæng mellem ny viden og praksis.