Nyheder

Bisidder eller partsrepræsentant – hvad er forskellen?

Bisidder eller partsrepræsentant – hvad er forskellen? Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Men bisidder og partsrepræsentant har ikke samme beføjelser. Center For Videndeling har derfor udarbejdet et hjælpeværktøj i form af et skema til

Læs mere

8 opmærksomheder ved valg af rette botilbud

8 opmærksomheder ved valg af rette botilbud Når du som myndighedsrådgiver har vurderet, at borger er berettiget til et botilbud, står du overfor at skulle finde frem til det både fagligt og økonomisk bedst egnede tilbud. Er der tale om et midlertidigt botilbud, har borger ikke retskrav på “frit valg”

Læs mere