Tilbud om socialfaglig videndeling

Hvordan kan du som myndighed styrke borgernes retssikkerhed og samtidig føre en ansvarlig økonomi, hvor effektiviseringspotentiale indfries?

I Center For Videndeling kender vi svaret, og er i stand til at omsætte vores viden til konkret praksis. Vi ønsker at dele denne viden med landets kommuner, og derfor tilbyder vi gratis vidensvisit til myndighedsafdelinger, indenfor voksenområdet.

Vi vil gerne dele vores viden med landets kommuner, hvorfor vi aktuelt tilbyder et gratis vidensvisit i jeres myndighedsafdeling. Vi tilbyder et fagligt oplæg, hvor I vil få mulighed for at tilegne jer inspiration til optimering af egen opfølgningspraksis med fokus på:

  • nytænkning af mødeform, fokusering af dagsorden samt styrket mødeledelse
  • sagsoplysning med fokus på borgerinddragelse samt kvalitet i dokumentation
  • brush up af lovgivningsmæssige rammer for opfølgning – kort om retssikkerhed og de forvaltningsretlige principper
  • konkrete kendetegn på sager hvor der ikke er sammenhæng mellem behov, indsats og takst
  • sparring på de oplevede udfordringer I måtte opleve på området

Vi indbyder til dialog og videndeling under oplægget, med henblik på at få indblik i jeres udfordringer fra praksis. Det er vigtig viden for os, så vi løbende kan målrette fokus i vores ydelser.

Ønsker I et gratis vidensvisit, skal I blot rette henvendelse med forslag om mødedato, hvor I har mulighed for at afsætte 1½ time.

Kontakt afdelingsleder Eva Maria Darre på tlf.: 21 39 55 44 eller på vores hovednummer tlf.: 25 94 94 54 eller skriv til os på mail: cfv@trancit.dk.

Vi ser frem til at videndele med jer.