God introduktion til nye rådgivere på voksenområdet

Det kan være sin sag at være ny myndighedsrådgiver, indenfor det specialiserede voksenområde, idet der er tale om ét af de mest komplekse og alsidige områder nemlig at forvalte både lovgivningsmæssigt og målgruppemæssigt. Kurset har til formål at give nye rådgivere eller rådgivere som ønsker at få opfrisket deres praksisviden via et overblik over ”feltet”. Det vil sige indføring i de mest centrale paragraffer i Serviceloven, Voksenudredningsmetoden og samspillet med de forvaltningsretlige principper samt borgerens retssikkerhed.

Kurset lægger op til dialog og casearbejde med henblik på at understøtte deltagernes forudsætninger for at kunne overføre læringsudbytte fra kurset til egen daglig praksis.