Den gode udslusning

Selvom der er tale om midlertidige foranstaltninger, kan det til tider være udfordrende at tilrettelægge en god overgang for borgeren, der har boet i botilbud og nu skal flytte ud i egen bolig med støtte. Der kan være tale om borgere, der har boet i beskyttede rammer i en årrække og derfor oplever beslutning om udflytning til egen bolig med støtte, som en stor og uvis forandring. Det kan medføre reaktioner og i nogen tilfælde klager fra både borger og pårørende såvel som udfører, såfremt afgørelse om udflytning ikke sker som resultat af en nøje forberedt proces.

Kurset sætter fokus på, hvordan man allerede ved bevilling af et midlertidigt botilbud, kan understøtte en god fremtidig udslusning. Dette via grundig forventningsafstemning om opholdets formål, herunder kontinuerlig åben dialog ved bl.a. opfølgning. Kurset stiller skarpt på, hvordan myndighed via rehabiliteringsretorik, borgerinddragelse og målrettede indsatformål kan understøtte, at udflytning til egen bolig bliver en forventelig og velforberedt proces. Kurset ligger ligeledes, med udgangspunkt i konkrete cases, op til drøftelser af, hvornår en borger er klar til udflytning.