Borgerens retssikkerhed

Er borgerens retssikkerhed i fare, og hvilke rettigheder er der egentlig tale om?

Borgernes retssikkerhed bliver flittigt omtalt og diskuteret i den socialfaglige, politiske såvel som generelle offentlige debat. Alle er enige om, at borgernes retssikkerhed skal efterleves, men hvilke rettigheder er det egentlig, der refereres til? Fra flere sider ytres bekymring for, hvorvidt retssikkerheden er i fare i en tid med begrænsede ressourcer, stramme budgetter og heraf øget fokus på økonomien i sagsbehandlingen. Men er vi overhovedet enige om, hvordan retssikkerhed skal defineres, hvilke konkrete rettigheder borgeren har og hvordan disse sikres i praksis? Disse spørgsmål sætter kurset fokus på.

Centrale emner for kurset er:

  • definition og forståelse af retssikkerhed
  • materiel og processuel retssikkerhed
  • kommunens ansvar og borgernes rettigheder
  • borgerens retssikkerhed forankret i forvaltningsretlige principper og sagsbehandlingsregler
  • sikring af borgerens retssikkerhed i den konkrete sagsbehandling

Deltagerne vil opnå en øget bevidsthed om, hvordan borgerens retssikkerhed konkret understøttes i praksis og med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer samt konkrete praksiseksempler. Kurset lægger op til dialog og casearbejde omkring praksisudfordringer på området. Det er med henblik på at understøtte deltagernes forudsætninger for at kunne overføre læringsudbytte fra kurset til egen daglig praksis.