Bisidder eller partsrepræsentant – hvad er forskellen?

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Men bisidder og partsrepræsentant har ikke samme beføjelser. Center For Videndeling har derfor udarbejdet et hjælpeværktøj i form af et skema til myndighedsrådgivere med henblik på at skabe klarhed omkring forskellen på de to funktioner i praksis.

Hent faktaark her