Grundig sagsopfølgning kræver grundig forberedelse

Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op i de enkelte sager, for at sikre at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Ligeledes har kommunalbestyrelsen en generel forpligtelse til at sikre, at der forvaltes økonomisk ansvarligt. Det betyder, at det skal sikres, at tilbud om støtte leveres på en faglig og økonomisk hensigtsmæssig måde.

Center For Videndeling bistår landets kommuner med optimering af opfølgningspraksis. Det gøres via kompetenceløft med et særligt fokus på retssikkerhed, grundig sagsoplysning og ansvarlig økonomi.

En grundig opfølgning kræver først og fremmest grundig forberedelse. Men hvad indebærer det helt præcist i praksis?

Center For Videndeling har udfærdiget en konkret tjekliste, som er tiltænkt dig, dine medarbejdere eller kolleger, som skal foretage opfølgning i sager vedr. borgere med ophold på botilbud.

Hent den som PDF her.