Styrk kollegial videndeling gennem samtalekort

Meget socialt arbejde bygger på tavs viden, det vil sige viden, som den enkelte rådgiver primært opbygger gennem egen erfaring. Kollegial videndeling kan derfor være værdifuld med henblik på at styrke en refleksiv praksis samt fælles faglighed.

I praksis oplever mange myndighedsrådgivere dog en travl hverdag, hvor hovedfokus primært tager afsæt i egen sagsstamme, planlægge samt praktisere selvstændig herefter. Kollegial videndeling bliver derfor hurtigt afgrænset til ”ad hoc udvekslinger” med formål om at finde akutte løsninger på forefaldende opgaver.

Center for Videndeling har udviklet en række socialfaglige samtalekort, der kan anvendes som afsæt for fælles faglig refleksion omkring myndighedsarbejdet i praksis. Kortene henvender sig først og fremmest til myndighedsteams indenfor det specialiserede socialområde, som via kollegial videndeling, ønsker at øge fokus på fælles faglig udvikling samt refleksiv praksis.

Kortene kan anvendes som samtalestarter på teammøder med henblik på fælles refleksion i plenum såvel som i inddelte grupper. Kortene kan også anvendes som afsæt for selvrefleksion. Her anbefales det, at refleksioner nedskrives med henblik på at få sat ord på egen praksis.

Hent samtalekortene her