Lempelse af besøgsrestriktioner og genåbning af aktiviteter for borgere i botilbud – hvad betyder det for kommunens opfølgningspraksis?

Kommunen har fortsat en forpligtelse til at foretage opfølgning og tilsyn jf. bek nr. 559. Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer man anbefaler at kommunens tilsyn gennemføres på tilbuddet ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Bek. nr. 627 beskriver genåbning for specialundervisning for voksne, STU og aktivitets- og samværstilbud. Det betyder ændringer på vej til normaliteten. Det lyder umiddelbart godt, men nogle beboere har brug for en forudsigelig hverdag. Genåbningen kan derfor opleves utrygt.

Bek. nr. 610 lempelse af besøgsrestriktioner. Ledelsen i botilbud udpeger i samarbejde med borger og pårørende 1-2 faste besøgspersoner. Ledelsen kan ud fra en konkret vurdering udskyde besøgene, hvis det ikke er sundhedsmæssig forsvarligt. Udskydelse kan have stor negativ betydning for den enkeltes trivsel.

Rammerne for opfølgningen aftales fra sag til sag. Kommunen bør have en særlig opmærksomhed på borgerens behov ved genoptagelse af aktiviteter. Endvidere anbefaler Social- og Indenrigsministeriet i orienteringsskrivelse, at kommunen har opmærksomhed på botilbuddets beslutning om borgerens mulighed for faste besøgspersoner.