Kursus:

Optimal opfølgning på socialområdet

Mangler du konkrete redskaber og inspiration til at forbedre kvaliteten af din sagsopfølgning?
Læs mere og tilmeld dig her…